تقدیر از نفرات برتر آزمون مرآت آذرماه

از سه نفر برتر آزمون مرآت آذرماه در پایه هفتم تقدیر و تشکر به‌عمل آمد.

به امید پیشرفت‌های روزافزون برای عزیزانمان

گزارش تصویری