تقدیر و تشکر آزمون شماره 3 مرآت از رتبه‌های برتر کشوری

باسلام و احترام،

بدینوسیله کسب:

رتبه‌ی اول استانی و رتبه‌ی سوم کشوری توسط دبیر محترم درس فارسی پایه هفتم 1

رتبه‌ی دوم استانی و رتبه‌ی پنجم کشوری توسط دبیر محترم درس زیست‌شناسی پایه هفتم 1

رتبه‌ی هفتم کشوری توسط دبیر محترم درس انگلیسی پایه هفتم 1

رتبه‌ی سوم استانی و رتبه‌ی دهم کشوری توسط دبیر محترم درس شیمی پایه هفتم 1

رتبه‌ی دهم کشوری توسط دبیر محترم درس علوم تفکیکی توسط دبیر محترم پایه هفتم 1

 

رتبه‌ی اول استانی و رتبه‌ی دوم کشوری توسط دبیر محترم درس زمین‌شناسی پایه هشتم 1

رتبه‌ی دوم استانی و رتبه‌ی پنجم کشوری توسط دبیر محترم درس علوم تفکیکی پایه هشتم 1

رتبه‌ی هشتم کشوری توسط دبیر محترم درس فیزیک پایه هشتم 1

رتبه‌ی دوم استانی و رتبه‌ی چهارم کشوری توسط دبیر محترم درس زمین‌شناسی پایه هشتم 2

رتبه‌ی چهارم کشوری توسط دبیر محترم درس شیمی پایه هشتم 2

رتبه‌ی هفتم کشوری توسط دبیر محترم درس علوم تفکیکی پایه هشتم 2

رتبه‌ی دهم کشوری توسط دبیر محترم درس انگلیسی پایه هشتم 2

 

رتبه‌ی هفتم کشوری توسط دبیر محترم درس زیست‌شناسی پایه نهم 1

رتبه‌ی دهم کشوری توسط دبیر محترم درس زمین‌شناسی پایه نهم 1

رتبه‌ی دوم استانی توسط دبیر محترم درس فارسی پایه نهم 2

رتبه‌ی سوم استانی و رتبه‌ی سوم کشوری توسط دبیر محترم درس زمین‌شناسی پایه نهم 2

رتبه‌ی اول استانی و رتبه‌ی هفتم کشوری توسط دبیر محترم درس عربی پایه نهم 2

رتبه‌ی دهم کشوری توسط دبیر محترم درس علوم تفکیکی پایه نهم 2

رتبه‌ی سوم استانی و رتبه‌ی چهارم کشوری توسط دبیر محترم درس علوم تفکیکی پایه نهم 3

رتبه‌ی ششم کشوری توسط دبیر محترم درس زیست‌شناسی پایه نهم 3

رتبه‌ی هفتم کشوری توسط دبیر محترم درس فیزیک پایه نهم 3

 

را در آزمون هماهنگ مدارس که در تاریخ 98/11/06 برگزار گردید را تبریک می‌گوییم و تلاشتان را ارج می‌نهیم.

از شما همکاران گرامی که همواره در اعتلای فرهنگ و آموزش این مرز و بوم در تلاش هستید، قدردانی و از زحمات بی‌شائبه‌ی شما تقدیر و تشکر به عمل می‌آوریم.