مهارت‌های زندگی:

در قرن ۲۱؛ آموزش مهارت‌های زندگی به‌عنوان یک اصل، ضروری است:

«شکل دادن به زندگی از درون تا بیرون»

مهارت اول = مهارت توانایی خودآگاهی:

مهارت خودآگاهی، توانایی شناخت و آگاهی از خصوصیات، نقاط ضعف و قوت، خواسته‌ها، ترس‌ها و انزجارهاست.

اکثر ما فقط در مورد ویژگی‌های کلی و عمومی خود از جمله «سن، جنسیت، وضعیت شغلی و…» خود صحبت می‌کنیم و از ویژگی‌های «شخصیتی و رفتاری خود» اطلاعات کافی و مناسبی نداریم. به‌عنوان مثال نمی‌دانیم که چه کارهایی را خوب می‌توانیم انجام دهیم؟ چه ویژگی‌های اخلاقی منفی داریم؟ چه اهدافی برای زندگی خود داریم؟  چه آرزوهایی داریم؟  علایق و اولویت‌های زندگی ما چیست؟  چه چیزهایی ما را ناراحت یا خوشحال می کند؟

این توانایی‌ها به ما کمک می‌کنند تا تصویر واقع بینانه‌ای از خود داشته باشیم و مسئولیت‌هایمان را بهتر بشناسیم.

رشد خودآگاهی به فرد کمک می‌کند تا دریابد که آیا تحت فشار روانی قرار دارد یا نه؟ و این معمولاً پیش شرط و شرط ضروری روابط اجتماعی و روابط بین فردی مؤثر و همدلانه است.

 

ویژگی‌های افراد خودآگاه:

 • برای خود ارزش قائل هستند.
 • روحیه‌ی انتقادپذیری بالایی برخوردارند.
 • نسبت به ارزش‌ها و اعتقاداتشان آگاهی کامل دارند و از آن دفاع می‌کنند.
 • احساس خشنودی و رضایت‌خاطر زیادی دارند.
 • در مقابل فشار و ضربه‌های روانی ـ اجتماعی مقاومت بیشتری از خود نشان می‌دهند.
 • به دنبال سرزنش یا تحقیر دیگران نیستند، بلکه با دیگران با احترام برخورد می‌کنند.
 • اغلب از روحیه ی مثبت اندیشی برخوردارند.
 • روحیه همکاری و مشارکت بالایی دارند و از مشورت با دیگران و افراد صاحب‌نظر استقبال می‌کنند.

 

اجزای مهارت خودآگاهی:

 • آگاهی از نقاط قوت
 • آگاهی از نقاط ضعف
 • تصویر خود واقع‌بینانه
 • آگاهی از حقوق و مسئولیت‌ها
 • توضیح ارزش‌ها
 • انگیزش برای شناخت