معاینه پزشکی موهای سر دانش‌آموزان

امروز پزشک متخصص از موهای سر دانش‌آموزان دیدن کردند.

گزارش تصویری