ارائه کارنامه نوبت دوم

باسلام،

احتراماً به استحضار اولیاء گرامی و دانش‌آموزان عزیز می‌رساند زمان اعلام نتایج پایانی دانش‌آموزان روز چهارشنبه مورخ 1400/04/08 خواهد بود.

 ساعت 8:30 الی 10     ـ     کلاس‌های 7/1 و 7/2

 ساعت 10 الی 11:30     ـ     کلاس‌های 7/3 و 7/4

 

 ساعت 8:30 الی 9:30     ـ     کلاس‌ 8/1

 ساعت 9:30 الی 10:30     ـ     کلاس‌ 8/3

 ساعت 10:30 الی 11:30     ـ     کلاس‌ 8/2

 

 ساعت 8:30 الی 9:30     ـ     کلاس‌ 9/1

 ساعت 9:30 الی 10:30     ـ     کلاس‌ 9/2

 ساعت 10:30 الی 11:30     ـ     کلاس‌ 9/3