ممنوعیت موبایل در مدرسه

باسلام،

احتراماً به استحضار کلیه دانش‌آموزان عزیز و اولیاء گرامی می‌رساند، آوردن موبایل تحت هر شرایطی به مدرسه ممنوع می‌باشد و در صورت مشاهده، از دانش‌آموز گرفته و در پایان خردادماه تحویل داده خواهد شد.

 

                                                                                                                                      باتشکر

                                                                                                                                    مدیریت دبیرستان شایستگان