دومین گردهمایی همکاران

دومین جلسه شورای دبیران با حضور مدیریت محترم دوره اول دبیرستان شایستگان، سرکار خانم وخشیته و کلیه همکاران در روز سه‌شنبه مورخ 1401/07/19 در سالن اجتماعات دبیرستان برگزار گردید.
در این جلسه در خصوص آزمون‌های دانش‌آموزان، دفاتر ثبت گزارش روزانه، دفاتر ثبت نمرات دانش‌آموزان و... صحبت شد.

گزارش تصویری