اولین جلسه آموزش خانواده ویژه دانش‌آموزان پایه هشتم

موضوع جلسه:

والدین اولین مربی فرزند

باسلام،

احتراماً از کلیه اولیا محترم پایه هشتم دعوت می‌شود تا در جلسه آموزش خانواده که با مدیریت خانم حسین‌پور در روز یکشنبه مورخ 1401/8/29 رأس ساعت 7:30 صبح در سالن اجتماعات دبستان تشکیل می‌گردد، حضور به‌هم رسانید.

امید است شرکت منظم و فعال شما ، زمینه تحکیم خانه و مدرسه را فراهم نموده و انگیزه رشد و تعالی فرزندتان را تقویت نماید.