کمک به سیل‌زدگان استان سیستان و بلوچستان

با سیل مهربانی به کمک سیل‌زدگان مظلوم استان سیستان و بلوچستان بشتابیم.

کمک‌های نقدی و غیرنقدی خود را از قبیل:

                   پوشاک نو، پتو، لوازم‌التحریر و لوازم بهداشتی

                                       روز چهارشنبه مورخ 98/11/02 به مدرسه تحویل دهید.