آماده سازی فضای مدرسه

به مناسبت آغاز دهه فجر فضای مدرسه را آماده‌سازی نمودیم.

گزارش تصویری