عضویت در انتخابات مرکزی انجمن اولیا و مربیان

باسلام،
احتراماً به استحضار اعضاء انجمن اولیا و مربیان می‌رساند در صورت داشتن
 دو سال سابقه عضویت و تمایل به عضویت در انتخابات مرکزی انجمن اولیا و مربیان منطقه 4 تهران، می‌توانند تا پایان وقت اداری روز دوشنبه 8 آذرماه به خانم راد اطلاع دهند.


                                                                                                                                                            باتشکر