کسب رتبه اول کشوری در جشنواره ملی ایده‌های نوین

 

گزارش تصویری