اسامی پذیرفته‌شدگان آزمون ورودی پایه هفتم (سری سوم)

 

جهت انجام مصاحبه و مراحل بعدی ثبت‌نام از طرف دبیرستان با شما تماس گرفته می‌شود.